https://catcollectief.nl/

Onze focus ligt op:
  

1. Worden wie je was (Verlossen van conditioneringen, verslavingen en trauma's)
2. Burn-out herstel (Stap voor stap terug in je kracht).
3. Jong volwassenen (Opgroeien is voor veel scholieren en studenten een strijd. Velen van hen hebben een laag zelfbeeld, faalangst of angst voor examens. Hier werken we aan beter in je vel komen te zitten met behulp van verschillende technieken).
4. Teambuilding (Als team voorruit).
5. Hypnose & Styling (Werken aan je binnen en buitenkant).
6. Zelfhypnose (Met de cursus Zelfhypnose kan je leren jezelf te helpen met stressvermindering, zelfbeeldverbetering en stoppen met je ongezonde gewoonten).

Our focus is on:

1. Become who you were (Liberation from conditioning, addictions and traumas).
2. Burn-out recovery (Step by step regaining your strength).
3. Young adults (Growing up is a struggle for many youngsters. Many of them suffer from low self-esteem, fear of failure or fear of exams. Here we work on different inner levels with the help of different techniques).
4. Team building (As a team forward).
5. Hypnosis & Styling (Working on your in and outside).
6. Self-hypnosis (With the Self-hypnosis course you learn to help yourself with stress-reduction, self-improvement and kicking your unhealthy habits).