https://catcollectief.nl/

Onze focus ligt op:   

1.  Burn-out herstel (Stap voor stap terug in je kracht).
2. Teambuilding (Als team voorruit).
3. Hypnose & Styling (Werken aan je binnen en buitenkant).
4. Jong volwassen (Opgroeien is voor veel scholieren en studenten een strijd. Velen van hen hebben een laag zelfbeeld, faalangst of angst voor examens. Hier werken we aan beter in je vel komen te zitten met behulp van verschillende technieken).
5. Zelfhypnose (Met de cursus Zelfhypnose kan je leren jezelf te helpen met stressvermindering, zelfbeeldverbetering en stoppen met je ongezonde gewoonten).
6. Show Hypnose (Aan de hand van demonstraties en shows laten zien waar ons
brein toe in staat is. En hoe we deze kracht dus prachtig therapeutisch kunnen inzetten).

Our focus is on:

1. Burn-out recovery (Step by step regaining your strength).
2. Team building (As a team forward).
3. Hypnosis & Styling (Working on your in and outside).
4. Young adults (Growing up is a struggle for many youngsters. Many of them suffer from low self-esteem, fear of failure or fear of exams. Here we work on different inner levels with the help of different techniques).
5. Self-hypnosis (With the Self-hypnosis course you learn to help yourself with stress-reduction, self-improvement and kicking your unhealthy habits).
6. Show Hypnosis (Through shows and demonstrations, showing what our mind is capable of. And how we can use this powerfull strenght therapeutically).